Získejte SLEVY za nákup HP LaserJet řady 400 a 200 a další vybrané tiskárny

Získejte SLEVY za nákup HP LaserJet řady 400 a 200 a další vybrané tiskárny

Registrační formulář

Získejte slevy na další nákup

Za nákup každé tiskárny HP LaserJet řady 200 získáte slevu v hodnotě 500 Kč a za řadu 400 byla sleva navýšena na 800 Kč na další nákup u stejného autorizovaného distributora HP tiskáren.

Výše slevy se liší dle typu zakoupené tiskárny:

  • HP LaserJet řady 400: sleva na další nákup v hodnotě 800
  • HP LaserJet řady 200: sleva na další nákup v hodnotě 500 Kč

 

Podmínky akce: 

  • Platí na nákupy od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020 anebo do vyčerpání finančních prostředků určených na akci.
  • Platí na nákupy u autorizovaných distributorů HP tiskáren.
  • Akce není určena pro subdistribuci, retail a e-tail
  • Neplatí pro nákupy za speciální cenu (big deal – OPG).
  • Maximální počet slev je 10 na jedno IČO/DIČ od jednoho distributora.


DŮLEŽITÉ:

  • Podmínkou získání slevy je registrace nákupu na této stránce, a to nejpozději do 10. 2. 2020. HP si vyhrazuje právo požádat kupujícího o předložení nákupní faktury vygenerované distributorem. Doložení faktury však není povinnou součástí registrace.
  • Potvrzení o výšce vygenerované slevy obdržíte do 7 pracovních dní od registrace prostřednictvím e-mailu z adresy cz.hppartner@hp.com , předmět zprávy: HP LaserJet akce Q1F20.

Slevu je možné uplatnit do 28. 2. 2020 na nákup jakýchkoli modelů HP laserových tiskáren u stejného distributora, u kterého jste realizovali původní nákup.

HP LaserJet akce Q1F20.

Pro uplatnění slevy stačí, abyste se při objednání zboží prokázali potvrzujícím e-mailem z adresy cz.hppartner@hp.com .

Informace o registrujícím

Název společnosti *
Jméno *
Příjmení *
IČO/DIČ *
Email *

Údaje o nákupu

Termín nákupu *
Název distributora, u kterého bylo zboží zakoupeno *
Uveďte prosím název, pokud jste výše zvolili Jiný distributor
Zakoupený model tiskárny 1 *
Počet ks tiskárny 1 *
Zakoupený model tiskárny 2
Počet ks tiskárny 2
Zakoupený model tiskárny 3
Počet ks tiskárny 3

Souhlas

Společnost HP má zájem Vás pravidelně informovat o svých marketingových a obchodních aktivitách prostřednictvím mailových zpráv. Potvrzujeme, že Vaše osobní údaje budou použity výhradně pro potřeby společnosti HP a nebudou poskytnuté bez Vašeho vědomí třetím stranám. Údaje jako zpracovatel pro správce eviduje BPR – Bohemia Public Relation s.r.o. V případě využití práva subjektu údajů podle nařízení (EU) 2016/679 GDPR se můžete obrátit na agenturu prostřednictvím e-mailu bpr@bpr.cz. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu dle registračního formuláře na této stránce a nejsou dále předávány, vyjma členů stejného koncernu jako je správce této promo akce. Údaje jsou uloženy po dobu nejméně 5 let, a to pro důvody stanovené právními předpisy na úseku vedení účetních záznamů. Dále jsou údaje užívány za účelem poskytnutí odměny a případného dalšího zasílání obchodních sdělení. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete ZDE.

Souhlasím se zasíláním elektronických zpráv *